Día internacional de la Lengua materna

DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA. 21 DE FEBRER 2021

 

“El món és un mosaic de visions i cada visió és explicada per una llengua. Cada vegada que desapareix una llengua, desapareix una visió del món”

                                                   

                                                                                                     David Crystal (lingüista)

 

 

El Dia Internacional de la Llengua Materna se celebra tots els anys el 21 de febrer amb l’objectiu de promoure el multilingüisme i la diversitat cultural.

 

Molts de nosaltres, des que naixem fins que morim, parlarem la mateixa llengua: la que aprenem de petits, la que parlen els nostres pares i els nostres avis. No obstant això, moltes persones a tot el món parlen idiomes que estan en perill de desaparició; amb la qual cosa hauran d’aprendre una nova llengua per poder desenvolupar les seves activitats quotidianes (estudiar, treballar, etc.) i només podran parlar el seu idioma matern amb els seus pares i avis.

 

Des del Departament de L. Catalana de l’IES Bajo Cinca ens hem volgut també afegir a celebrar aquest dia, mitjançant el desenvolupament d’algunes activitats per destacar la importància i el respecte a totes les llengües. Hem parlat de la llengua materna de cadascú, de la nostra pròpia llengua, com a part de la nostra identitat com a persones, i que com a tal, ha de ser conservada i respectada.

Partint de la celebració d’aquesta jornada, s’ha treballat el tema a l’aula amb els alumnes de català de tots els cursos, reflexionant i analitzant sobre les diferents llengües que estan presents al nostre centre, cercant informació sobre el terme “llengua materna” i explicant què representa per a ells. A més a més, a diferents classes s’han elaborat diversos materials relacionats amb el lèxic del Baix Cinca, fent visible la gran diversitat lingüística i cultural que existeix entre l’alumnat del nostre centre, ja que provenen de molt diverses poblacions de la comarca.

 

Departament de L. Catalana