LA LLENGUA MATERNA A L’AULA. 21 DE FEBRER 2023

El Dia Internacional de la Llengua Materna se celebra tots els anys el 21 de febrer amb l’objectiu de promoure el multilingüisme i la diversitat cultural.
Partint de la celebració d’aquesta jornada, hem treballat el tema amb els alumnes de català de tots els cursos, analitzant i reflexionant sobre la diversitat de llengües que estan presents al nostre centre a partir d’un treball de recerca de lèxic propi de les diferents poblacions de la comarca i les diferents motades que es conserven a cada casa. Com a resultat final, hem fet una exposició amb tots els materials elaborats.