El nostre institut

L’IES Baix Cinca es troba a la ciutat de Fraga, a la província d’Osca. És una localitat de més de 14000 habitants, capital administrativa d’una comarca agrícola exportadora de fruita dolça i també amb una destacada presència del sector serveis i industrial.

La Comarca del Bajo / Baix Cinca està situada a l’est d’Aragó i, per raons històriques, és una zona bilingüe en què una part important dels habitants parla, a més de castellà, català com a llengua materna. Aquest fet condiciona que un nombre elevat d’habitants de la zona es comuniqui en dos idiomes de forma habitual, una habilitat desitjable per a tots els ciutadans europeus que en molts casos implica també una major sensibilitat cap a les llengües.

Des de l’IES Baix Cinca s’ha intentat aprofitar aquesta sensibilitat de la població per establir unes línies de treball que afavoreixin, respectin i potenciïn l’aprenentatge de les llengües, tant pròpies com estrangeres, ja que considerem que la construcció real d’Europa només serà possible mitjançant el coneixement i el respecte a les diferents cultures que la integren.

El Centre es va fundar el 1977 i actualment compta amb 63 professors i més de 500 alumnes que poden cursar ensenyaments d’ESO, Batxillerat i FP. Dins de l’ESO, l’oferta educativa s’amplia amb la possibilitat d’estudiar en un programa bilingüe anglès i / o en un programa bilingüe català, sempre de forma voluntària.

L’IES Baix Cinca és un reflex de la diversitat de la seva comunitat educativa i per aquest motiu considerem que l’atenció a tot tipus d’alumnat és indispensable, incloses aquelles persones que arriben al centre amb dificultats d’aprenentatge, amb desconeixement de l’espanyol o amb qualsevol necessitat generada per factors socials, acadèmics o de desenvolupament. Per aquest motiu, s’ofereixen múltiples vies de suport: programes especials ESO (PAI i PMAR), classes d’espanyol, classes de reforç escolar per les tardes i suport de professorat terapèutic.

L’institut té caràcter comarcal, és a dir, rep alumnat de les localitats veïnes i per aquest motiu es converteix en un espai de convivència per als adolescents de la zona. La realització de nombroses activitats extraescolars (visites, excursions, xerrades, activitats esportives) afavoreix també la convivència i reforça els llaços entre l’alumnat i la comunitat educativa.